تعرفه

تعرفه آگهی ها


پلن آگهی رایگان
30 روز
قابل استفاده در کلیه دست بندیها بجز کسب و کار
رایگان

پلن آگهی ویژه
30 روز
قابل استفاده در کلیه دست بندیها بجز کسب و کار
انتشار در صدر لیست آگهی ها
2,000 تومان

پلن تبلیغ کسب و کار
30 روز
قابل استفاده در دسته بندی کسب و کار
انتشار در بخش تبلیغات کسب و کار
50,000 تومان

پلن تمدید آگهی
30 روز
قابل استفاده در کلیه دست بندیها بجز کسب و کار
مجاز برای آگهی های منقضی شده
1,000 تومان